Зохицуулагддаг мэргэжлүүд

 Зохицуулагддаг мэргэжлүүд гэж лиценз авч байж эсвэл бүртгүүлж байж тэр мэргэжлээр ажиллах эрх авдаг мэргэжлийг хэлнэ.  Хэрвээ уг мэргэжил нь зохицуулалтгүй бол ямар нэг эрх барих байгууллагын албан ёсны хүлээн зөвшөөрөлгүй ажиллаж болох мэргэжил юм. Аль мэргэжил нь зохицуулалттай болох нь тухайн орноос хамааран өөр өөр байдаг. Шведэд зохицуулагддаг мэргэжлүүдэд эмч, шүдний эмч, цахилгаанч, малын эмч, хуульч, сэтгэл зүйч болон хамгаалалтын харуулууд (security guards) гм ордог. Швед дэхь бүх зохицуулалттай мэргэжлийн талаар энэ сайтнаас тодорхой мэдээлэл аваарай www.hsv.se.

Хэдийгээр таны мэргэжил зохицууллалтгүй байсан ч гэсэн, та магадгүй гадаадын их сургуульд эзэмшсэн мэргэжлээ Шведын дээд боловсролын байгууллагаас албан ёсны хүлээн зөвшөөрөл авсан байвал таны ажил хайхад эсвэл үргэлжлүүлэн сурахад хэрэгтэй байх болно. (ялангуяа та Европын холбооноос гадуурх улсад дээд боловсрол эзэмшсэн тохиолдолд ).

Швед дэхь эрх бүхий байгууллагууд
Хэрвээ таны эзэмшсэн мэргэжил Шведэд зохицуулагддаг бол та доорх эрх бүхий байгууллагад хандан уг мэргэжлээр ажиллах эрх хүсэх хэрэгтэй.

Хуульч – Lawyer
Swedish Bar Association
PO Box 27 321
102 54 Stockholm
Tel: 08-459 03 00
fax: 08-660 07 79
E-mail: info@advokatsamfundet.se
Web: www.advokatsamfundet.se

Эм зүйч, мэргэжлийн физик эмчилгээний эмч, эх баригч, биоэмчилгээний эрдэм шинжилгээний ажилтан, хоолны дэглэм сахиулагч, бариач, хэл ярианы засалч, эмч, naprapath, оноог тоологч мэргэжилтэн, нуруу нугасны инженер, сэтгэл зүйч, мэдрэлийн эмч, радио туяаны сувилагч, физик эмчилгээны эмч, эмчилгээний физикч, сувилагч, эмийн санч,  шүдний эрүүл ахуйч, шүдний эмч 
Welfare
106 30 Stockholm
Tel: 075-247 30 00
Fax: 075-247 31 62
E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Web: www.socialstyrelsen.se

Гал хамгаалагч -Fire Inspector
Authority for Civil Contingencies (MSB)
651 81 Karlstad
Tel: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
E-mail: registrator@msb.se
Web: www.msb.se

Угсрагч- Installers
Electrical Safety Board
Box 4
681 21 Kristinehamn
Tel: 0550-851 in 2000
Fax: 0550-851 2001
E-mail: registrator@elsakerhetsverket.se
Web: www.elsakerhetsverket.se

Үл хөдлөх хөрөнгө- Real Estate
Property Agents Board
PO Box 171 74
104 62 Stockholm
Tel: 08-555524 60
Fax: 08-555524 61
E-mail: registrator@fastighetsmaklarnamnden.se
Web: www.fastighetsmaklarnamnden.se

Багш – Teachers, preschool and youth in the public school system
Higher Education
Box 7851
103 99 Stockholm
Tel: 08-5630 8500
Fax :08-5630 8650
E-mail: larare@hsv.se
Web: www.hsv.se / teacher

Стокхолм худалдааны танхим – Stockholm Chamber of Commerce
issuing the so-called nutrition certificate
PO Box 16 050
103 21 Stockholm
Tel: 08-555100 00
Fax: 08-566316 2000
E-mail: info@chamber.se
Web: www.chamber.se

Сертификаттай орчуулагч- Certified interpreter, sworn translator
Kammarkollegiet 
Box 2218
103 15 Stockholm
Tel: 08-700 08 00
fax: 08-20 49 69
E-mail: registratur@kammarkollegiet.se
Web: www.kammarkollegiet.se

Зам тээвэр- Traffic
Transport Agency
Vikboplan 7
SE-601 73 Norrköping
Tel: 0771-503 503
E-mail: kontakt@transportstyrelsen.se
Web: www.transportstyrelsen.se

Малын эмч- Veterinary
Board of Agriculture
551 82 Jönköping
tel: 036 to 15 fifty 00
Fax: 036-19 05 46
E-mail: jordbruksverket@sjv.se
Web: www.jordbruksverket.se

Хамгаалагч- Guardian
County Administrative Board of Stockholm
Division of Legal Affairs
Unit condition
PO Box 22 067
104 22 STOCKHOLM
Tel: 08-785 40 00
fax: 08-785 46 15
E-mail: rattsavdelningen.stockholm @ lansstyrelsen.se
Web: www.lansstyrelsen.se / Stockholm

Жишээ нь – орчуулагч болох хүсэлтэй хүмүүлс энэ сайт руу орж мэдээлэл авах юм байна. http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-oeversaettare/tolkar/infoer-provet

Шведийн ажил олгох албанаас гаргасан товхимолоос хөрвүүлэв.

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: